Niki Pilkington

Niki Pilkington Yellow jacketFashion Illustrator Niki Pilkington draws girls you probably went to art school with. I enjoy how you can really feel Niki’s hand in her work.

Niki Pilkington Glasses projection Niki Pilkington colorful dress colorful scarf Niki Pilkington biro

Advertise here !!!